Prof. dr Sreten Sokić rođen je 1945. godine u Sevojnu. Prof. dr Sreten Sokić je autor brojnih naučnih i stručnih radova. U najnovijim podacima elektronske baze COBISS.SR (januar 2013. godine) nalaze se 553 bibliografske jedinice. Posebno izdvajamo: 45 naučnih i stručnih knjiga i monografija, 9 udžbenika, preko 50 samostalnih naučnih radova, oko 30 samostalnih naučnih i stručnih radova koji su sastavni delovi u monografskim publikacijama, preko 40 odrednica u ekonomskim leksikonima, veći broj objavljenih naučnih izlaganja na naučnim konferencijama. U više navrata prof. Sokić je bio i recenzent. Prof. Sokić je dao i veliki broj intervjua. Autor je i nekoliko prikaza knjiga, a napisao je i dve naučne kritike.

Autor je osamnaest makro naučno-istraživačkih projekata (od kojih je u sedam bio rukovodilac).

Svoju nastavno – pedagošku karijeru je započeo na Fakultetu političkih nauka kao asistent, potom napredovao u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Bio je prorektor Univerziteta u Beogradu i prodekan na Fakultetu političkih nauka. Prof. Sokić je radio i na Institutu za političke studije kao asistent, zamenik direktora i direktor. Kao generalni direktor je radio i u Valjaonici bakra i aluminijuma u Sevojnu.

Dobitnik je niza javnih priznanja i nagrada među kojima i Orden rada sa zlatnim vencem.

Prof. dr Sreten Sokić je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.


• Spisak bibliografskih jedinica iz sistema COBISS.SR

 

 

 

 

Poštovani,

Dobrodošli na zvaničnu prezentaciju redovnog profesora Univerziteta u Beogradu dr Sretena Sokića. Ova prezentacija sadrži pregled objavljenih knjiga, izbor objavljenih naučnih i stručnih monografija i izbor članaka publikovanih u naučnim i stručnim časopisima.

Skrećemo vam pažnju na najnovije knjige „Ekonomija Srbije“ i „Ekonomija javne potrošnje“. Posebno vas upućujemo i na knjige „Srbija u procesima kapitala“ i „Kapital u ekonomiji tranzicije“, koje su ocenjene kao njegova „kapitalna dela“.

 

Najnovije knjige

 


Sadržaj
Contents
..................................................................................

Naziv: Ekonomija Srbije
Izdavač: Cprint, Beograd
Format:
B5, obim 682 strane,
Godina izdanja:
2011.
Vrsta poveza:
tvrd povezSadržaj
Contents
..................................................................................

Naziv: Ekonomija javne potrošnje
Izdavač: Fakultet političkih nauka i Čigoja štampa
Format:
B5, obim 378 strana,
Godina izdanja:
2011.
Vrsta poveza:
meki povez

 

 

Nove knjigeSadržaj
Contents
..................................................................................
Zahvalnica i blagoslov Patrijarha Srpskog (pdf)
Zahvalnica Univerzitetske biblioteke "Svetozar Markovic"(pdf)


Naziv: Srbija u procesima kapitala
Izdavač: I.P. Zavet, Beograd
Format:
B5, obim 634 strana,
Godina izdanja:
2007 i 2008,
Vrsta poveza:
tvrd povez

 

 


Sadržaj
Contents
..................................................................................
Zahvalnica i blagoslov Patrijarha Srpskog (pdf)
Zahvalnica Srpske akademije nauka i umetnosti (pdf)

 

Naziv: Kapital u ekonomiji tranzicije
Izdavač: I.P. Zavet, Beograd
Format:
B5, obim 840 strana,
Godina izdanja:
2005,
Vrsta poveza:
tvrd povez

 

 

Prikazi