Prof. dr Sreten Sokić rođen je 1945. godine u Sevojnu. Prof. dr Sreten Sokić je autor brojnih naučnih i stručnih radova. U najnovijim podacima elektronske baze COBISS.SR (januar 2013. godine) nalaze se 553 bibliografske jedinice. Posebno izdvajamo: 45 naučnih i stručnih knjiga i monografija, 9 udžbenika, preko 50 samostalnih naučnih radova, oko 30 samostalnih naučnih i stručnih radova koji su sastavni delovi u monografskim publikacijama, preko 40 odrednica u ekonomskim leksikonima, veći broj objavljenih naučnih izlaganja na naučnim konferencijama. U više navrata prof. Sokić je bio i recenzent. Prof. Sokić je dao i veliki broj intervjua. Autor je i nekoliko prikaza knjiga, a napisao je i dve naučne kritike.

Autor je osamnaest makro naučno-istraživačkih projekata (od kojih je u sedam bio rukovodilac).

Svoju nastavno – pedagošku karijeru je započeo na Fakultetu političkih nauka kao asistent, potom napredovao u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora. Bio je prorektor Univerziteta u Beogradu i prodekan na Fakultetu političkih nauka. Prof. Sokić je radio i na Institutu za političke studije kao asistent, zamenik direktora i direktor. Kao generalni direktor je radio i u Valjaonici bakra i aluminijuma u Sevojnu.

Dobitnik je niza javnih priznanja i nagrada među kojima i Orden rada sa zlatnim vencem.

Prof. dr Sreten Sokić je redovni profesor na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Under construction.